Instructie video's toegevoegd

logo

Newsletter November 2020

header

Geachte relatie
 
Helaas leven we in een jaar waarin het fysiek bezoeken van klanten door de corona maatregelen bemoeilijkt wordt. De afgelopen maanden hebben we zoveel mogelijk telefonisch, en een aantal maal via videoconferentie, contact onderhouden.
 
Om onze gebruikers zo veel mogelijk te ondersteunen hebben wij sinds enige tijd een pagina “Instructievideo ” aan onze homepage www.weetech.nl toegevoegd. Hierin proberen wij in korte filmpjes op een praktische manier diverse onderwerpen te behandelen, zoals het aanmaken van testprogramma’s met zelfleer, verschillende parameter instellingen enz. We zijn begonnen met de WK260 serie, en zullen de komende weken ook filmpjes van onze andere testsystemen opnemen en plaatsen.
 
Zijn er onderwerpen in de hard en/of software van onze testers die jullie graag uitgelegd zouden zien? Indien ja, stuur dan svp een korte mail naar john@weetech.nl en ik zal jullie wensen waar mogelijk met voorrang behandelen.
 
Ook indien jullie zelf een filmpje hebben wat de mogelijkheden van WEETECH testsystemen laat zien, en jullie zouden dit willen plaatsen dan houd ik me aanbevolen. Ieder geplaatst filmpje wordt beloond met een kleine attentie.
 
Blijf allemaal gezond, en bij voorbaat dank voor eventuele reacties.
 
 
Dear relation
 
Unfortunately, we live in a year in which the corona measures make it difficult to physically visit customers. Over the past few months, we have been in contact by telephone and a number of times via videoconferencing.  
 
In order to support our users as much as possible, we have added a page "Instructional Videos " to our homepage www.weetech.nl  In short video’s we try to deal with various topics in a practical way, such as the creation of test programmes with self-learning, different parameter settings and so on.  We have started with the WK260 series, and will be recording and posting videos of our other test systems in the next weeks.  
 
Are there any topics in the hard and/or software of WEETECH testers that you would like to see explained? If so, please send a short email to john@weetech.nl and I will treat your wishes as a priority where possible. 
 
If you have a video that shows the possibilities of WEETECH test systems, and you would like to share them, please contact me too.  Every posted video is rewarded with a small attention.  
 
Please stay healthy, and thanks in advance for any reactions.Met vriendelijke groet / Best regards / Cordialement
JOHN DE JONG
Sales Manager

t:   +31 416 69 08 08

john@weetech.nl

WEETECH BV
Eindstraat 53b
NL-5151 AE Drunen
The Netherlands
www.weetech.nl

 
 

Cabletest - Functional test - Adaption solutions - Printer solutions - Network software